RIVAROL, ETT PERMANENT MIRAKEL

RIVAROL lanserad i januari 1951 av faddrarna till tidskriften ”Ecrits de Paris” av en treklöver hängivna unga entusiaster – Antoine Blondin, Julien Guernec (François Brigneau) samt Maurice Gait – och det är ett under att en sådan veckotidskrift, vilken avsäger sig all annonsering, inte är berättigad till presstöd och vars ikonoklastiska synsätt och kraftfulla sökande av sanningen har gjort den till föremål för oupphörlig förföljelse från det juridiska etablissemanget; har kunnat överleva så länge. Under dessa år har många andra politiskt orienterade publikationer försvunnit, sådana som den socialistiska ”L-Unité” och” L’Evénement du jeudi” liksom dagstidningar som ”France Soir”, vilken stolt-serade med en läsekrets på över en million strax efter andra världskriget. [Den kommunistiska dagstidningen ”L’Humanité” skulle för länge sedan ha rönt samma öde om det inte varit för generösa stöd från regeringen och storföretagen].


Nyckeln till denna gåta är troligen att finna i läsarnas osvikliga lojalitet (faktiskt, i vissa fall ”läsardynastier”!) med en tidning vilken i mer än ett halvsekel har varit inriktad på att bekämpa humbug, desinformation och det socio-politiska etablissemanget. Sextio år av oförskräckt ”revisionism” har misslyckats med att trubba av klor och tänder på ett lag som, med Jérôme Bourbon vid rodret sedan 2010, konstant åtnjutit ett tillflöde av friskt blod. Allvaret i det hot som RIVAROL representerar för den ”anti-franska” valmanskåren kan mätas i den stora mängd rättsprocesser som under de senaste åren väckts mot tidningen av MRAP, LICRA, Ligue des Droits de l’homme och andra påtryckargrupper, vilka stötts av tidningens dedikering för överlevnaden av den västerländska civilisationen och dess grekisk-kristna rötter. Den proklamerade målsättningen för dessa grupper är ekonomisk ruin och det definitiva tystandet av en oliktänkande röst.


Trots dessa rättsprocesser, dryga böter, angrepp mot tidningens lokaler och bränder har RIVAROL ståndaktigt vidmakthållit sin kurs och även lyckats med att vidga sin läsekrets under de femton senaste åren vad avser såväl prenumerationer som lösnummerförsäljning – och detta i en tid när det tryckta ordet dag för dag förlorar mark till multimedia. Än mer anmärkningsvärt är det faktum att ökningen av läsekretsen inte begränsar sig till endast Frankrike – RIVAROL:s uppskattande läsekrets sträcker sig numera från Australien till Finland. Tack vare sin polemiska slagkraft men även för sin strävan att informera med teckningar av Chard, Europas mest kraftfulla (och förföljde!) politiska tecknare, och ledare tar bidragen från Hannibal, P.-L. Moudenc och Patrick Laurent samt artiklarna av Jérôme Bourbon, Petrus Agricola, René Blanc och Jim Reeves, Hervé Ryssen, er med bakom kulisserna och avslöjar de nyheter som censurerats av de allt överskuggande följsamma medierna.